Tutustu myös teippaus- ja messupalveluihin »

Huomioitavaa tapahtumasuunnittelussa 

Kulkureitti ja tila

Tapahtumaa ja sen aikataulutusta suunniteltaessa on hyvä huomioida rekkojen vaatima kulkureitti tapahtumapaikalle. Esim. messuhalleissa on rekkojen hyvä saapua tapahtumapaikalle hyvissä ajoin ennen kuin tilat täyttyvät muista messuosastoista ja käytävät käyvät kapeiksi. Myös ajoreitin korkeus täytyy varmistaa rekalle soveltuvaksi.

Rekkojemme vaatimat korkeudet ovat:
Roadshow-vaunu: 4,2m
Lavavaunu: 3,9m
Kasettivaunu: 4,0m

Maan kantavuus

Rekka on raskas kokonaisuus ja maavara on melko matala. Etenkin ulkoilmatapahtumissa esim. pellolla ja jäällä täytyy alustan kantavuuteen kiinnittää erityistä huomiota.

Sähkö

Rekkamme vaativat voimavirtaa toimiakseen tapahtumapaikoilla. Ulkoilmatapahtumissa voimme tarvittaessa tuottaa sähköä myös omalla generaattorillamme.

Kiertueen aikataulutus

Roadshow-kiertuetta suunniteltaessa ja etenkin sen aikataulua laadittaessa tulee huomioida tapahtumapaikalla vaadittavat pystytys- ja purkuajat (vaihtelevat tapahtumasta riippuen) sekä eri kohteiden väliset matkat.

Tavaroiden esillepano ja kuljetus

Tapahtuman luonteesta ja mahdollisesti esiteltävien tuotteiden koosta ja määrästä riippuen tulee huomioda rekkojen kuljetuskapasiteetti. 

Valaistus tapahtumapaikalla

Upeasti yliteipattu rekka ja viimeistelty sisustus eivät pääse oikeuksiinsa ilman riittävää valaistusta. Etenkin messuilla on yleisvalo yleensä sen verran heikkoa, että suosittelemme valaistukseen panostamista. Rekkojen suuri koko syö myös osaltaan messuhallien yleisvalon tehoa.